Wat is leverancierskrediet?

Leverancierskrediet houdt in dat je producten of diensten levert die je klant niet direct hoeft te betalen. De termijn dat de koper nog niet heeft betaald, geniet hij van een soort krediet. Deze manier van financieren wordt vaak gebruikt voor de aanschaf van voorraden binnen een onderneming. 

De termijn waarbinnen een klant dient te bepalen is afhankelijk van hetgeen je hebt afgesproken. Door de bank genomen is 90 dagen wel het maximum. Een veel gebruikte termijn is 30 dagen. 

Je kunt bij leverancierskrediet onderscheidt maken in productief leverancierskrediet en consumptief leverancierskrediet. Consumptief krediet is van toepassing tussen leverancier en consument. Product leverancierskrediet is van toepassing tussen bedrijf en een ander bedrijf. 

Leverancierskrediet moet geplaatst worden op de balans. Dit betreft namelijk een vordering ook wel debiteur genoemd.