Wat zijn memoriaalboekingen?

Een memoriaalboeking is een boeking die in de boekhouding wordt gewerkt, vaak bij de jaarafsluiting. In het zogenoemde 'memoriaal' worden incidentele boekingen gemaakt die niet kunnen worden gemaakt in een ander dagboek zoals het verkoopboek of het kasboek

Dit worden memoriaalboekingen genoemd. Het gaat dus om een journaalpost die niets te maken heeft met uitgaven, ontvangsten, inkoop of verkoop. Het memoriaal wordt vooral bij de jaarafsluiting gebruikt.

Dan voer je bijvoorbeeld de afschrijvingen door, boek je diverse overlopende posten af zoals vooruitbetaalde kosten en boek je vooruitbetaalde bedragen op voor bijvoorbeeld vooruitbetaalde huur.

Al deze boekingen komen in het memoriaal terecht. Een aantal voorbeelden van een memoriaalboeking vind je hieronder:

  • Afboekingen (incourante voorraden, dubieuze debiteuren)
  • Mutaties van voorzieningen (garantievoorziening, voorziening groot onderhoud, voorziening dubieuze debiteuren etc.)
  • Afschrijvingen
  • Salderen van crediteuren en debiteuren (door bijvoorbeeld creditnota’s)
  • Loonjournaalpost
  • Herwaarderingen

Een zzp'er zal niet snel te maken krijgen met bijvoorbeeld herwaarderingen en journaalposten.

Daarom zullen er meer memoriaalboekingen worden gebruikt naarmate een bedrijf groter wordt.