Wat is nafactureren?

Nafactureren betekent dat je gaat factureren nadat het product of dienst is geleverd. Heb je voldaan aan je verplichting, dan pas verstuur je de factuur naar je klant. Er zitten een aantal voor- en nadelen aan het nafactureren. 

Allereerst is het een groot voordeel voor je klant. Hij is al in het bezit van je product of dienst en hoeft daarvoor nog niet te betalen. Hij heeft daardoor controle dat de product of dienst conform afspraak wordt geleverd. Hij kan dat eerder besluiten om van jouw diensten of producten gebruik te maken.

Een groot nadeel aan nafacturen is dat je achter je geld aan moet gaan. De klant is immers al in het bezit van je product of dienst. Hij heeft hierdoor minder urgentie om te betalen. Het kan zelfs voorkomen dat je jouw geld helemaal niet meer krijt. Let hier goed op.