Wat is omloopsnelheid

De omloopsnelheid laat zien hoe efficiënt het bedrijfsvermogen wordt aangewend. Heb je te maken met een hoge omloopsnelheid, dan wordt het vermogen efficiënter aangewend.

Dit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op de rentabiliteit van het vermogen. Er zijn een aantal kengetallen die bij de omloopsnelheid van belang zijn. Deze worden hieronder verder uitgewerkt 

Wat is omloopsnelheid debiteuren?

De omloopsnelheid van debiteuren laat zien hoe snel een debiteur betaalt. Hoe sneller dit plaatsvindt des te meer liquide middelen een onderneming in bezit heeft. 

Je berekent de omloopsnelheid van debiteuren door het aantal debiteuren te delen door de omzet op de rekening. Hoe hoger de uitkomst des te sneller een debiteur betaalt. 

Voorbeeld omloopsnelheid debiteuren

De omzet op rekening bedraagt €20.000. Dit is het bedrag wat je nog moet ontvangen. Dit bedrag is verdeeld onder 20 debiteuren. Het eindresultaat is dan €1.000.

Wat is omloopsnelheid totaal vermogen?

Met de omloopsnelheid van het totaal vermogen wordt inzicht gegeven in de mate waarin het vermogensgebruik efficiënt wordt gebruikt. Hierdoor kun je de rentabiliteit van een onderneming uitrekenen. 

Dit doe je als volgt. Je deelt het beschikking gesteld totaal vermogen door de omzet. Hoe hoger het getal des te hoger de omloopsnelheid van het totaal vermogen. 

Voorbeeld omloopsnelheid totaal vermogen

De schuld aan investeerders bedraagt €50.000 en de omzet bedraagt €150.000. De omloopsnelheid Totaal Vermogen bedraagt 3. 

Wat is omloopsnelheid van crediteuren?

De omloopsnelheid van crediteuren laat zien hoe rap een crediteur wordt betaald. Betaal je een crediteur snel, dan zit je krapper in je liquide middelen. 

Je berekent dit door het aantal crediteuren te delen voor de inkopen op rekening. Hoe hoger dit bedrag des te meer liquide een onderneming is. 

Voorbeeld omloopsnelheid van crediteuren

De inkopen op rekening bedragen €24.000 en het bedrag aan crediteuren bedragen €15.000. De omloopsnelheid van crediteuren bedraagt 1.6. 

Wat is omloopsnelheid voorraden?

De omloopsnelheid van de voorraden geeft aan hoeveel voorraden er nog in het magazijn liggen. Hoe hoger de uitkomst des te sneller de voorraden verkocht worden. Dit komt ten goede aan de liquiditeit van de onderneming. 

Je berekent de omloop van debiteuren door de voorraad te delen met de kostprijs van de omzet. 

Voorbeeld omloopsnelheid van voorraden

De voorraad bedraagt €50.000 en de kostprijs van de omzet bedraagt €10.000. De omloopsnelheid van voorraden bedraagt 5.