Wat is de oudedagsreserve in 2017?

De oudedagsreserve is in 2017 ook van toepassing. Als zzp’end ondernemer mag je fiscaal voordelig sparen voor je pensioen. In belastingtaal heet dit het opbouwen van de oudedagsreserve.

Praktisch betekent dit dat je een deel van de winst mag reserveren voor later. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet, maar het is puur een reservering van (een deel van) de winst.

Deze reservering zorgt dus voor uitstel (en geen afstel) van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

Het is belangrijk om te beseffen dat – in tegenstelling tot de eerder genoemde aftrekposten en voordeelregelingen voor zzp’ers – het bij de oudedagsreserve gaat om het verschuiven van de belasting op winst naar de toekomst. In de jaren dat je geld toevoegt aan de oudedagsreserve betaal je minder belasting.

Maar, zodra je de reserve (in principe bij je “oude dag”) weer uitkeert betaal je op dat moment het voor jou geldende belastingtarief over dit bedrag. Op dat moment kun je spelen met de uitkering om zo een zo voordelig mogelijk belastingtarief te verkrijgen.

Je mag niet zomaar een willekeurig bedrag van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal regels opgesteld. De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die je als ondernemer in Nederland hebt behaald.

Voor de toevoeging geldt ook een maximum. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld. Uiteraard hoef je niet jaarlijks een toevoeging te doen.  Onder bepaalde voorwaarden mag je de oudedagsreserve niet langer vergroten. Ook zijn er een aantal gevallen waarbij de oudedagsreserve op wordt geheven (bijvoorbeeld bij het stoppen van de onderneming, of bij het overlijden van de ondernemer).

Het maximale bedrag dat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve in 2017 is 9,8 % van de winst, met een maximum van 8.946 euro. De toevoeging verminder je verder met de pensioenpremie die je (eventueel) al van de winst hebt afgetrokken.

De toevoeging is tevens maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.