Wat zijn vermogensbestanddelen?

Vermogensbestanddelen bestaan uit onderdelen waaruit iemand vermogen is opgebouwd. De Belastingdienst geeft op haar site een aantal voorbeelden:

  • Eigen spaargeld
  • Eigen beleggingen 
  • Een vakantiewoning
  • Schulden

Deze vermogensbestanddelen staan ook opgenomen in het wetboek. Je kunt deze vinden onder artikel 1 boek 3 BW en artikel 6 Boek 3 BW. Je kunt hierbij ook denken aan: eigen grond, caravan, boot of effecten.