Wat is vermogensetikettering?

Vermogensetikettering is nodig om te bepalen welke vermogensbestanddelen toegerekend kunnen worden tot zakelijk-vermogen of privévermogen. Er wordt namelijk van je verwacht om een duidelijke indeling te maken van vermogen dat valt onder ondernemingsvermogen en valt onder privévermogen.

In de praktijk levert deze toebedeling veel problemen op. In veel gevallen koop je als ondernemer goederen die je niet geheel zakelijk gebruikt. Denk hierbij aan je mobiel. Gebruik je deze alleen voor zakelijke doeleinden of bel je hier ook privé mee?

Je hebt bij vermogensetikettering drie smaken:

  • Verplicht ondernemersvermogen
  • Verplicht privévermogen
  • Keuzevermogen 

Bij verplicht ondernemersvermogen is sprake indien vermogensbestanddelen voor meer dan 90% zakelijk worden gebruikt. Dit vermogen moet je opnemen op de balans. Je kunt denken aan een bedrijfsgebouw en machinepark. 

Van verplicht privévermogen is sprake indien de vermogensbestanddelen naar hun aard als privévermogen gerekend worden en niet gebruik worden voor bedrijfsuitoefening. Denk aan je woonhuis. 

Tot het keuzevermogen behoren vermogensbestanddelen die je zowel zakelijk als privé gebruikt. Je mag dan zelf kiezen of je het tot je zakelijk-vermogen of privévermogen wilt scharen. Deze keuze wordt echter beperkt door de redelijkheid en billijkheid.