Wat is een factuurdatum?

Een factuurdatum is de datum waarop de factuur verstuurd is aan de afnemer van jouw goederen of diensten. Deze datum mag nooit eerder zijn dan de daadwerkelijke datum dat je de factuur maakt maar ook niet later dan de vijftiende dag na de maand waarin je je dienst of goed hebt geleverd.

Mocht je de factuur toch later versturen, dan moet je wel btw betalen in het tijdvak dat je de factuur uiterlijk had moeten versturen. Dit maakt je btw-aangifte erg ingewikkeld.

Zorg daarom dat je op tijd de facturen verstuurt.