Wat zijn rentebaten?

Rentebaten is de werkelijke rente die moet worden ontvangen voor uitgeleend geld, toegerekend aan een periode.

de rentebaten horen thuis in de winst- en verliesrekening.