Wat zijn rentebaten?

Rentebaten is de werkelijke rente die moet worden ontvangen voor uitgeleend geld, toegerekend aan een periode.
 

Wat zijn rentebaten


de rentebaten horen thuis in de winst- en verliesrekening. 

Rente baten