Wat zijn administratiekosten?

Administratiekosten zijn in de boekhoudwereld kosten die direct verband houden met het hebben van een administratie. Het zijn de (jaarlijkse) kosten die voortvloeien uit je administratie of boekhouding.


Op een exploitatiebegroting komen 'bedrijfskosten' voor. Een van de hoofdgroepen hierbij zijn de administratiekosten.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kosten voor een boekhouder of accountant maar ook aan kantoorkosten zoals papier en telefoonkosten en bankkosten zoals kosten voor bankpassen en transactiekosten van de bank.

Daarnaast heb je nog de overige administratiekosten zoals de inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel en licenties voor software. Deze rekeningen worden allemaal geboekt onder de administratiekosten.