Wat zijn fabricagekosten?

Fabricagekosten zijn alle kosten die nodig zijn om een product te maken, exclusief de verkoopkosten. Een ander woord voor fabricagekosten is productiekosten.


In de fabricagekosten vallen o.a: de kosten van de geleverde arbeid, grondstoffen, gebruikte machinetijd en bijkomende kosten die drukken op de vervaardiging van de producten. 

Kosten die een algemeen of commercieel karakter hebben vallen niet onder de fabricagekosten.