Wat zijn inkoopkosten?

Inkoopkosten zijn voor een ondernemer kosten die samenhangen met de ingekochte goederen (zoals transportkosten), voor zover deze goederen ook daadwerkelijk verkocht zijn.

Hoe meer werk, hoe meer van dit soort kosten. Voorbeelden van inkoopkosten: verf voor een schilder en papier voor een drukker.

Je maakt bij inkoopkosten nog onderscheidt tussen inkoop van materiaal en inkoopkosten van uitbesteed werk.