Wat zijn kantoorkosten?

Kantoorkosten zijn in de boekhoudwereld een onderdeel van de administratiekosten. Bij kantoorkosten kan worden gedacht aan kosten voor onderhoud en aanschaf van inventaris en andere kantoorbenodigdheden, abonnementen, contributies, telefoonkosten en portokosten. 

Een veel gehoorde vraag is of je kantoorkosten in rekening mag brengen als je kantoor aan huis hebt? Tot 2005 mocht je een groot gedeelte van je woonlasten aftrekken van je omzet. Na 2005 is deze regeling flink ingeperkt. 

Nu kun je bijna geen kantoorkosten meer opvoeren als je kantoor aan huis hebt.