Wat zijn kosten persoonlijke verzorging?

Kosten voor persoonlijke verzorging zijn alle kosten die gemaakt worden met betrekking tot jouw kleding en persoonlijke verzorging. Deze kosten worden beschouwd als privé-uitgaven en zijn in beginsel niet aftrekbaar.

De enige kosten voor persoonlijke verzorging die wél aftrekbaar zijn:

  • Fietskosten: fietskleding is aftrekbaar als je zelfstandige bent en voor je beroep gebruikt maakt van de fiets.
  • Bedrijfskleding: dit is aftrekbaar wanneer het specifieke kleding is gericht op de uitoefening van je vak. Dit zijn bijvoorbeeld overalls voor iemand die constructiewerk doet of witte kleding voor een verpleegkundige.
  • De kosten van kleding en verzorging voor artiesten en presentatoren zijn aftrekbaar voor zover ze verband houden met het beroep. Kleding die ook los van de uitoefening van het beroep gedragen kan worden, is niet aftrekbaar.

Als je kleding hebt aangeschaft die je gedeeltelijk privé en gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt, dan moet je een splitsing aanbrengen tussen het aandeel bedrijfskosten en het privé-aandeel in de uitgaven.