Wat zijn uitgaven?

Uitgaven is een boekhoudkundig begrip voor uitgaande geldstromen (of andere liquide middelen) naar een ander (rechts)persoon. Dit in tegenstelling tot ontvangsten, wat ingaande geldstromen zijn. In het boekhouden wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten en uitgaven.

 

Uitgaven zijn kasstromen en geven (samen met de ontvangsten) een beeld van de kaspositie van het bedrijf. Kosten geven (samen met de opbrengsten) een beeld van de winstgevendheid van de onderneming, waarbij het vooral belangrijk is dat de kosten aan de juiste periode worden toegekend.

Dit laatste hoeft niet de periode te zijn waarin de kasstroom heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld zo voor bedrijfsmiddelen die jaarlijks worden afgeschreven. De uitgaven worden daarentegen dus wel geboekt op het moment dat deze daadwerkelijk de onderneming verlaten of inkomen.