Wat zijn kosten verhuizing onderneming?

De kosten voor verhuizing van de onderneming zijn de zakelijke kosten voor verhuizing en voor (dubbele) huisvesting buiten de woonplaats. Deze kosten zijn voor ondernemers beperkt aftrekbaar.


Bij verhuizing om zakelijke redenen, kunnen de kosten voor het overbrengen van de inboedel afgetrokken worden. Daarnaast mag je een vast bedrag aftrekken. In 2016 en 2017 is dat bedrag € 7.750.

Als je om zakelijke redenen kosten moet maken voor huisvesting buiten je woonplaats, dan zijn deze kosten gedurende 2 jaar aftrekbaar.