Wat zijn werkkleding kosten?

De kosten voor werkkleding zijn alle kosten die zakelijk voor werkkleding zijn gemaakt.

De meeste kosten voor werkkleding zijn niet aftrekbaar van de belasting omdat deze ook buiten het werk gedragen mogen worden.

Kleding die wel aftrekbaar is:

  • Fietskleding is aftrekbaar als je zelfstandige bent en voor je beroep gebruikt maakt van de fiets.
  • Kleiding voor je bedrijf: dit is aftrekbaar wanneer het specifieke kleding is gericht op de uitoefening van je vak. Dit zijn bijvoorbeeld overalls voor iemand die constructiewerk doet of witte kleding voor een verpleegkundige.
  • De kosten van kleding en verzorging voor artiesten en presentatoren zijn aftrekbaar voor zover ze verband houden met het beroep. Kleding die ook los van de uitoefening van het beroep gedragen kan worden, is niet aftrekbaar.

Als je kleding hebt aangeschaft die je gedeeltelijk privé en gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt, dan moet je een splitsing aanbrengen tussen het aandeel bedrijfskosten en het privé-aandeel in de uitgaven.