Algemene voorwaarden voor zzp?

Als zzp'er krijg je ook te maken met algemene voorwaarden. Dit zijn regels die je standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst.  Als zzp'er ben je niet verplicht om algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden te hebben maar het kan wel veel schelen bij een conflict met een opdrachtgever.

Voor verschillende branches zijn er standaard algemene voorwaarden voor zzp'ers die je (al dan niet tegen een kleine vergoeding) kan gebruiken. Er zijn daarnaast veel aanbieders zoals Veiligdoen.nl waar je voorwaarden op maat kan laten maken voor jouw specifieke situatie. 


De wet regelt 2 basiseisen aan algemene voorwaarden:

  • De inhoud van de algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij
  • Je zal de wederpartij op de hoogte moeten stellen van de algemene voorwaarden. Ook wel informatieplicht genoemd

Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend

De wet bezit een zwart en grijze lijst. Een zwarte lijst zijn voorwaarden die niet door de beugel kunnen. Je mag ze daarom ook niet opnemen in je algemene voorwaarden. De grijze lijst daarentegen voor voorwaarden die misschien onredelijke bezwarend zijn. Je zal zelf moeten aantonen dat deze voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. 

Je vindt deze lijsten hier.

Algemene voorwaarden informatieplicht

De wet regelt de informatieplicht van de algemene voorwaarden. Allereerst is het van belang dat de wederpartij instemt met de algemene voorwaarden. Om dit te bereiken kan je allereerst de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen. Let er wel op dat dit moeten gebeuren voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst.