Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp?

Als zzp is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Je bent immers verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, is er geen sociaal vangnet.

Dit betekent dat als je als ondernemer niet kunt werken en je hebt niks geregeld, je geen inkomen hebt. Dit kan je voorkomen met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Welke verzekering je nodig hebt hangt helemaal af van jouw branche en de keuzes die je maakt. Voor de meest uitgebreide AOV ben je gemiddeld twee tot drie declarabele uren per maand aan het werk.

Er zijn verschillende tools, zoals deze van Interpolis, die je inzicht geven in welke arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste voor jou zou zijn. De AOV-premie is volledig fiscaal verrekenbaar. Dit betekent dat de Belastingdienst tot 52% meebetaalt aan je premie.

Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering in geval van ziekte of een ongeval wordt uitgekeerd dan wordt deze uitkering gezien als vervangend inkomen en daarom wordt deze regulier belast.