Wat is freelance?

Freelance wordt door de Van Dale omschreven als 'zonder een vast dienstverband werkend'. Het is iemand die niet in loondienst is bij een baas maar via zijn eigen bedrijf (vaak een eenmanszaak als rechtsvorm) opdrachten uitvoert en hiervoor betaald krijgt.

Van oudsher komt de term freelancer van mensen die (meestal naast hun dienstbetrekking) activiteiten hadden als zelfstandig ondernemer. Je kan als freelancer in bijna elke branche aan de slag. Er zijn bijvoorbeeld freelanceconsultants, freelanceacteurs, freelancecorrespondenten en freelancetekstschrijvers.

Wat is het verschil tussen een zzp'er en een freelancer?

Het zijn twee termen die niet veel van elkaar verschillen. Het zijn beiden geen rechtsvormen, maar algemeen geaccepteerde en veelgebruikte termen.

Het geeft bij beide termen aan dat ze zelfstandig opdrachten uitvoeren, dat ze ondernemer zijn en niet in loondienst werken. Het betekent ongeveer hetzelfde alleen wordt de term zzp'er meer gebruikt in de ene branche en de term freelancer meer in de andere branche.

De term zzp'er is daarnaast wat recenter dan de term freelancer.