Wat is een modelovereenkomst?

De modelovereenkomst, ook wel modelcontract genoemd, volgens de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is op 1 mei 2016 in de plaats gekomen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Deze overeenkomsten kun je vinden op  www.zzpmodelovereenkomsten.nl. Kies een modelovereenkomst die past bij jouw manier van werken of kies een brancheovereenkomst en pas deze aan naar jouw situatie.


De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de zzp'er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie.

Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: wel of niet als dienstbetrekking (loondienst)?

Dit bepaalt of er een modelovereenkomst gebruikt moet worden. Als er sprake is van een dienstbetrekking dan moet de opdrachtgever de loonheffingen inhouden en betalen. Er is sprake van een dienstbetrekking als de volgende drie punten alle drie aan de orde zijn:

  1. een verplichting tot persoonlijke arbeid is. Dit is een verplichting als de zzp'er het werk zelf moet doen. Dit is bijvoorbeeld zo als hij zich niet door iemand anders mag laten vervangen zonder overleg met de opdrachtgever.
  2. Er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en zzp'er (werkgeversgezag). Er is een gezagsverhouding als de opdrachtgever bepaalt hoe de zzp'er het werk moet doen.
  3. De zzp'er loon krijgt. Als de opdrachtgever meer betaalt dan alleen een vergoeding voor de kosten die de zzp'er maakt, dan is er sprake van loon. 


Is het antwoord op één van deze drie vragen 'nee'? Dan is er geen dienstbetrekking en kan het handig zijn een modelovereenkomst te gebruiken.

Als zzp'er krijg je meestal loon. Als jij en je opdrachtgever willen dat er geen dienstbetrekking is, dan moet je de arbeidsrelatie zo inrichten dat er geen verplichting is tot persoonlijke arbeid of dat er geen gezagsverhouding is.

In november 2016 werd besloten om de wet DBA uit te stellen tot 2018. Dit betekent dat je tot die tijd geen boete of naheffing krijgt als je niet volgens de wet DBA werkt.