Wat zijn bezittingen op de balans?

De bezittingen op de balans bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd. Je kan bij activa denken aan de vraag 'waar gaat het geld naartoe?'. Vaste activa zijn bestedingen die langer dan een jaar nuttig zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto's van het bedrijf en computers.


Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld. Denk bijvoorbeeld aan de goederenvoorraad, grondstoffen en kasgeld. Debiteuren zijn partijen die jouw bedrijf nog geld schuldig zijn, dus de uitstaande facturen die nog niet betaald zijn.

De balans geeft een indicatie aan van het vermogen van een entiteit op een bepaalde datum. Wanneer je de bezittingen vermindert met het schulden van de onderneming dan ontstaat het eigen vermogen