Computer en de balans?

Een computer hoort op de balans in de linker-kolom bij de bezittingen van het bedrijf . De bezittingen bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd.  Een computer kan langer dan een jaar mee en valt daarom onder 'vaste activa'.

De investering in de computer kan jaarlijks afgeschreven worden. Dit worden 'afschrijvingskosten' genoemd. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Stel, je koopt een computer van 1000 euro ex. btw. Je betaalt 21% btw (210 euro). Deze 210 euro kan je direct terugvragen met de btw-aangifte van het kwartaal waarin je de computer hebt gekocht.

De 1000 euro boek je als investering (niet als kosten) en de computer komt zo op de balans te staan voor een bedrag van 1000 euro. Stel, de restwaarde is 0 euro na vijf jaar. Je schrijft dan ieder jaar 20% van de computer af: 200 euro per jaar.

Dit zijn afschrijvingskosten en betekent dat de waarde van de computer ieder jaar met 200 euro vermindert, tot na vijf jaar de waarde 0 euro is en deze dus niet meer op je balans staat.

Let op: als je de computer ook privé gebruikt dan is het zaak om te schatten wat de verhouding zakelijk gebruik / privégebruik is. Als je de computer bijvoorbeeld voor 50% privé gebruikt en voor 50% voor werk, dan zijn er twee opties.

Of je verrekent het gelijk bij de aanschaf: de waarde van de computer op de balans wordt dan 500 euro (af te schrijven in 5 jaar en dus 100 euro per jaar in plaats van 200 euro). Let dan ook op dat je van de btw ook 50% niet kan terugvragen.

Je kan er ook voor kiezen om de computer in eerste instantie zakelijk te zien en elk jaar een correctie te maken voor het privégebruik.