Wat is debet en credit?

Het verschil tussen debet en credit is voor veel mensen lastig. Je gebruikt de termen het meeste bij de boekhoudbalans.

Een andere naam voor debet is activa en een andere naam voor credit is passiva. De balans bestaat uit twee kolommen die met elkaar in evenwicht moeten zijn.

De linker kolom bestaat uit de debetzijde van de balans (bezittingen, ook wel activa genoemd). Hier staat het geld dat jouw bedrijf nog tegoed heeft van mensen of organisaties, ook wel debiteuren genoemd.


De rechterkolom van de balans bestaat uit de creditzijde. Deze zijde bestaat uit schulden en het eigen vermogen, ook wel passiva genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek.

Leveranciers (een persoon of bedrijf) aan wie je moet betalen voor het leveren van goederen of diensten worden ook wel crediteuren genoemd.

Tegenwoordig berekenen boekhoudprogramma's gemakkelijk voor je bedrijf welke posten als debet en welke posten als credit geboekt moeten worden en hoef je dit gelukkig niet meer zelf te onthouden.