Wat is de debetzijde balans?

Op de debetzijde van de balans staan alle bezittingen van de onderneming opgenomen. De bezittingen bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd.

Je kan bij activa denken aan de vraag 'waar gaat het geld naartoe?'.

Vaste activa zijn bestedingen die langer dan een jaar nuttig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto's van het bedrijf en computers. Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld.

Denk bijvoorbeeld aan de goederenvoorraad, grondstoffen en kasgeld. Debiteuren zijn partijen die jouw bedrijf nog geld schuldig zijn, dus de uitstaande facturen die nog niet betaald zijn.

De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden.