Wat is een scontrovorm?

Een scontrovorm wordt gebruik om een balans in horizontale vorm op te stellen. De balans bestaat vervolgens uit een activa en passiva gedeelte. Het is van belang dat beide kanten met elkaar in evenwicht zijn.

Een andere vorm om een balans weer te geven is in staffelvorm. Je verwerkt de balans dan op een verticale manier. 

De onderdelen zijn bij beide methoden aan elkaar gelijk. Bij de staffelvorm reken je echter naar het eigen vermogen toe. Je start met de bezittingen en brengt daarvan de schulden in mindering. Vervolgens sluit je af met het eigen vermogen.