Wat is staffelvorm?

Staffelvorm is een boekhoudkundig begrip die aangeeft dat een balans in een verticale opstelling wordt gebruikt. Door een balans in verticale vorm te gebruiken worden de getallen onder elkaar geplaatst. Op die manier houdt je meer overzicht en wordt de kans op fouten verkleind. 

Je kunt gebruik maken van 2 staffelvorm-methodes. Bij een gewone staffelvorm worden er geen plus- en mintekens gebruikt. Je kunt aan een bewerking zien of er sprake is van een optrek- of aftrekpost. Je kun dan vrijwel direct het eindresultaat zien. 

Een ander methode is een balansvorm in scontrovorm. Je maakt dan gebruik van een horizontale balansopstelling. Hierbij staan de cijfers naast elkaar weergegeven. Aan de linkerkant staan de activa opgenomen en aan de rechterkant de passiva.