Vorderingen op de balans?

Vorderingen op de balans vallen onder de vlottende activa. Deze vlottende activa zijn onderdeel van de creditzijde (actiefzijde) van de balans. 

Kortlopende vorderingen zijn debiteuren: vorderingen waarvan je verwacht dat je deze binnen een jaar ontvangt.  Bijvoorbeeld facturen van klanten die nog betaald moeten worden.

Langlopende vorderingen vallen onder vaste activa (onder het kopje financiele vaste activa) en zijn vorderingen waarvan je verwacht dat het langer dan een jaar gaat duren voor je deze terug krijgt.