5 Belastingtips voor zzp

De 5 belangrijkste belastingtips voor zzp. Doe je voordeel en lees onderstaande belastingtips. 

Tip 1. 

Iedere zzp'er betaalt premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), deze premie is bij een zzp'er afhankelijk van de winst uit onderneming. Je kan de hoeveelheid premie Zvw berekenen door gebruik te maken van een netto inkomen calculator.   

Je moet uiteindelijk een percentage premie betalen over je belastbare winst als zzp'er. Deze premie wordt jaarlijks bepaald. In 2016 is het percentage 5,5% over maximaal €52.763,- belastbare winst. 

Tip 2.
De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar (behalve eventuele risicopremie voor een ongevallendekking). In de aangifte inkomstenbelasting is de premie aftrekbaar onder de noemer 'premiebetaling inkomensvoorziening'. 

Tip 3.
Net als werknemers in loondienst krijgen ook zzp'ers heffingskortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. 

Tip 4.
Zzp'ers die een auto kopen krijgen te maken met de vraag of ze hun auto zakelijk of juist beter privé kunnen kopen. Op de site 'autozakelijkofprive.nl' kun je eenvoudig berekenen of je beter een auto privé of zakelijk kunt kopen.

Tip 5.
Wordt gezien als zzp'er. Zorg dat je op de juiste plaatsen aanwezig bent en in contact blijft met je netwerk.