Wat is current ratio?

De current ratio berekent of je bedrijf op korte of middellange termijn te maken krijgt met liquiditeitsproblemen. Het laat zien in hoeverre je beschikt over liquide middelen om op korte termijn je schuldeisers te kunnen betalen.

Je wil namelijk niet voor de verrassing komen te staan dat je je rekeningen niet meer kunt betalen. 

Aan de hand van current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald. Je krijgt dan te maken met schulden op korte termijn: belastingschulden, crediteuren en schulden op de rekening courant. Hoe bereken je nu de current ratio?

Hoe bereken ik de current ratio? 

Je berekent de current ratio op de volgende manier:

Current ratio = Vlottende activa plus liquide middelen / kortlopende schulden

Als de waarde tussen 1 en 1.5 zit, dan zit je goed. Je kan dan aan alle schuldeisers tegemoet komen. Je moet alleen wel rekening met eventuele dubieuze debiteuren of incourant voorraad. Je vlottende activa en liquide middelen kunnen dan lager uitvallen. 

Een te hoge current ratio wordt door de bank genomen ook niet als positief ervaren. De onderneming heeft namelijk niet met de liquide middelen gedaan. 

Een bezwaar van de current ratio is dat deze wordt berekend met behulp van de balans. Deze wordt doorgaans op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum gepubliceerd. De current ratio is dan al enigszins verouderd.