Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen wordt in de boekhouding als term gebruikt voor de som van contant geld (je kas), van je onmiddellijk beschikbare positieve saldi in rekening-courant bij de bank (giraal geld) en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

Met liquide middelen kan contant worden betaald aan de kassa, worden overgeschreven door internet bankieren of gepind worden met een bankpas. 

Hoe bereken je liquide middelen?

Als je het contant geld, de positieve saldi en beleggingen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet bij elkaar optelt, dan kom je op het totaal van de liquide middelen van je bedrijf uit.

Wat zijn liquide middelen op de balans?

De liquide middelen staan op de balans aan de debetzijde, ook wel activa genoemd. Deze zijde bestaat uit de bezittingen van het bedrijf en liquide middelen zijn hier onderdeel van. De activa bestaat uit vaste activa en vlottende activa. Liquide middelen is een post die hoort bij de 'vlottende activa'.