Wat is egalisatiereserve?

Een egalisatiereserve is bedoeld voor de bedrijfskosten die je eens in de paar jaar moet maken voor het periodiek onderhoud van bedrijfsmiddelen, zoals een bedrijfspand.  

Deze reserve mag ook aangelegd worden voor toekomstige uitgaven, zoals milieuverontreiniging. Je kan zo als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die je in de toekomst verwacht.

Een voordeel hiervan is dat je de kosten kunt spreiden over verschillende jaren en zo minder belasting hoeft te betalen in deze jaren.

Een egalisatiereserve mag niet worden gevormd voor jaarlijks terugkerende uitgaven of voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen.