Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting ook wel resultatenbegroting genoemd geeft een overzicht weer van de verwachte kosten en opbrengsten in 3 jaar. Daarin moet duidelijk worden welke omzet je dient te halen om de kosten te kunnen dekken. Je wilt natuurlijk winst maken. 

De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan. Om tot een goede exploitatiebegroting te komen is het van belang om te werken in een aantal stappen. 

Allereerst bepaal je de verwachte omzet voor de komende jaren. Om deze omzet te bereiken zal je inkopen moeten doen. Deze inkoopkosten trek je af van de verwachte omzet. Op die manier bepaal je de bruto winst

Het volgende wat je moet doen is om alle kosten bij elkaar op te tellen. Let daarbij ook op de waardevermindering van je bedrijfsmiddelen. Je schaart dit onder de noemer afschrijvingen. Je trekt vervolgens alle kosten af van je brutowinst. Dit noemt men het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat zal nog vermindert moeten worden met belastingen die je moet betalen. 

Graag geven wij je nog een aantal tips bij het opstellen van een exploitatiebegroting. Je dient bedragen exclusief btw te vermelden. Je dient ook rekening mee te houden dat personeelskosten ongeveer 30% hoger ligt dan het brutoloon. Begroot ook realistisch en zeker niet te rooskleurig.