Wat is afschrijven?

Afschrijven is het jaarlijks aftrekken van de kosten van een bedrijfsmiddel op de winst van je onderneming. Elk jaar kan een deel van de kosten van het bedrijfsmiddel worden afgetrokken totdat het gehele bedrijfsmiddel is afgeschreven.

Bij het bepalen van de winst van je onderneming houd je dus rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: deze kosten mogen worden afgetrokken van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee: daarom kun je ze beschouwen als vaste activa.

De Belastingdienst ziet bedrijfsmiddelen als investeringen: daarom mag je niet alle kosten meteen aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze afschrijven. De grens voor afschrijvingen ligt bij een investeringsbedrag op minimaal 450 euro.

Als het investeringsbedrag lager is, dan mag je deze kosten wel in het jaar van aanschaf in één keer volledig aftrekken.

Hoe schrijf ik een auto af?

Zet je jouw auto van de zaak op de balans? Dan mag je alle kosten (zoals brandstof, APK, parkeergeld, de verzekering en afschrijvingskosten) van je winst aftrekken. Gebruik je de auto voor de onderneming en rijd je minder dan 500 kilometer per jaar privé? Dan is de auto verplicht een auto van de zaak.

 

 

Rijd je voor meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan kan je ervoor kiezen om je auto in privé te houden of om bijtelling te betalen. Deze bijtelling is vaak lager voor elektrische of zuinige auto's en varieert tussen de 15 en 25 procent.

Dit percentage x de nieuwwaarde van de auto wordt opgeteld bij je inkomen en je betaalt hierover inkomstenbelasting.

Als je als zzp'er je auto op de (begin)balans zet, dan tel je de marktwaarde van de auto (bereken de waarde bijvoorbeeld op de website van de ANWB) op bij je ondernemingsvermogen.

Daarna kan je de autokosten van de belasting aftrekken. Als je de auto nieuw koopt, dan mag je ook de aanschafkosten aftrekken van je winst. Als je de auto al hebt en je gaat deze nu zakelijk gebruiken, dan mag je het bedrag dat de onderneming betaalt voor het overnemen van de auto afschrijven, verspreid over een aantal jaren.

Let wel dat jouw auto op je eigen naam moet staan om deze op de balans te kunnen zetten. Ook is het raadzaam om contact op te nemen met je verzekering voordat je dit doet: in sommige gevallen moet je verzekering aangepast worden. Let dus ook op dat je moet kunnen aantonen dat je minder dan 500 privékilometers maakt per jaar.

Om aan de Belastingdienst aan te tonen dat de kilometers die je hebt gereden ook daadwerkelijk zakelijke kilometers zijn, moet je een goede rittenadministratie houden. Let op: ook woon-werkverkeer geldt als een zakelijke reis.

In je rittenregistratie vermeld je: het merk en type van de auto, het kenteken en de periode waarin je de auto gebruikt. Per rit vermeld je daarnaast ook de datum, de begin- en eindstand van de kilometerteller, vertrek- en aankomstadres van de heen- en terugrit, of het een privé- of zakelijke rit betreft en eventueel de route (als het niet de meest gebruikelijke route is).

Hoe schrijf ik een laptop af?

Heb je een laptop voor het werk? Dan mag je de aanschafkosten van deze laptop van je winst aftrekken. Jaarlijks schrijf je een gedeelte af. Dit zijn de zogenaamde afschrijvingskosten.

Bij het bepalen van de winst van je onderneming houd je rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: deze kosten mogen worden afgetrokken van de opbrengsten. Een laptop (en andere bedrijfsmiddelen) gaan in principe een aantal jaar mee: daarom kun je ze beschouwen als vaste activa.

De Belastingdienst ziet bedrijfsmiddelen als investeringen: daarom mag je niet alle kosten meteen aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze afschrijven. De grens voor afschrijvingen ligt bij een investeringsbedrag op minimaal 450 euro. Als het investeringsbedrag lager is, dan mag je deze kosten wel in het jaar van aanschaf in één keer volledig aftrekken.

Als je wilt berekenen hoeveel er per jaar moet worden afgeschreven op een laptop dan kijk je onder andere naar de restwaarde. Dit is de geschatte verwachte opbrengst van een laptop bij de verkoop aan het eind van de levensduur.

Door elk jaar een gedeelte van de aanschafwaarde af te schrijven, kan aan het einde van de levensduur het product mogelijk worden vervangen. Naast de restwaarde moet je voor het afschrijven rekening houden met de aanschafkosten en de vermoedelijke gebruiksduur (in jaren).

De aanschafkosten bestaan uit de aanschafprijs plus de aankoopkosten en installatiekosten en min eventuele kortingen en subsidies. Wanneer je de laptop ook voor privé gebruikt, dan trek je het percentage dat je de laptop privé gebruikt, af van de aanschafkosten. Dit gedeelte mag je niet aftrekken van de belasting.

De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de lineaire methode. Per jaar wordt er dan een vast percentage van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde afgeschreven op de laptop. Je berekent de afschrijving als volgt:

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / gebruiksduur

Hoe schrijf ik een bedrijfsmiddel af?

Een bedrijfsmiddel kan in verschillende jaren worden afgeschreven totdat het gehele bedrijfsmiddel is afgeschreven. Bij het bepalen van de winst van je onderneming houd je rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: deze kosten mogen worden afgetrokken van de opbrengsten.

Bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee: daarom kun je ze beschouwen als vaste activa. 

Wat zijn afschrijvingskosten?

Afschrijvingskosten zijn kosten die je maakt om bedrijfsmiddelen te kopen en die je vervolgens kan aftrekken van de belasting. Elk jaar kan een deel van de kosten van het bedrijfsmiddel worden afgetrokken totdat het gehele bedrijfsmiddel is afgeschreven.

Bij het bepalen van de winst van je onderneming houd je dus rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: deze kosten mogen worden afgetrokken van de opbrengsten.

Als je wilt berekenen hoeveel er per jaar moet worden afgeschreven op een bedrijfsmiddel dan kijk je onder andere naar de restwaarde. Dit is de geschatte verwachte opbrengst van een productiemiddel bij de verkoop aan het eind van de levensduur.

Door elk jaar een gedeelte van de aanschafwaarde af te schrijven, kan aan het einde van de levensduur het product mogelijk worden vervangen. Naast de restwaarde moet je voor het afschrijven rekening houden met de aanschafkosten en de vermoedelijke gebruiksduur (in jaren).

Voorbeeld afschrijving zzp 

Voorbeeld van een afschrijving voor zzp’ers: Aimée is een zzp’ende schooljuf. Ze koopt een laptop van 1200 euro, die ze in 5 jaar gaat afschrijven. Na 5 jaar verwacht Aimée dat haar laptop nog 200 euro waard is. Dit is een schatting. Het gaat erom dat je dit aannemelijk kunt maken. Aimée heeft op Marktplaats naar vergelijkbare laptops gezocht die 5 jaar oud zijn en kwam op bedragen tussen de 175 en 225 euro.

Aimée’s laptop kost 1.200 euro. Deze is nog 200 euro waard na 5 jaar. De 1.000 euro verschil (de waardevermindering) schrijft ze af in 5 jaar. Dit betekent dat Aimée gedurende 5 jaar elk jaar 200 euro (1.000 gedeeld door 5 jaar) aan afschrijvingskosten van haar winst mag aftrekken.