Wat is een journaalpost?

Een journaalpost geeft de individuele boekingen aan welke worden genoteerd in diverse dagboeken. Het is van belang dat het debet- en creditbedrag aan elkaar gelijk zijn. 

Een journaalpost staat weergegeven in scontrovorm. Je geeft eerste de te debiteren grootboekrekeningen weer en daarna de te crediteuren grootboekrekeningen. De journaalpost bestaat uit vijf kolommen:

Een boekhoudprogramma heeft vaak niet te maken met journaalposten. Dit wordt achter de schermen - in de boekhoudsoftware zelf - voor je gedaan. 

Voorbeeld van een journaalpost 

Je verkoopt producten voor €2.000 met een inkoopwaarde van €1.000. Dit gebeurt tegen contante betaling.

Er wordt een bedrag van €2.000 toegevoegd aan kas. Dit betreft de activa van de balans. Vervolgens er €2.000 geboekt op opbrengst verkopen. Deze staat op de batenzijde van de winst- en verliesrekening

Je bent er dan nog niet. Vervolgens boek je €1.000 inkoopwaarde verkopen op de resultatenrekening aan de lastenzijde. Vervolgens verminder je de voorraad goederen op de balans met €1.000. Deze boeking vind plaats op de actiefzijde. 

Je moet het volgens niet vergeten. Er zal ook nog een bedrag van €1.000 geboekt moeten worden aan eigen vermogen, aan gezien er winst gemaakt wordt. Dit bedrag moet ook geboekt worden op de winst-en verliesrekening aan de lastenzijde.