Wat is de de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2017

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 is ook weer van toepassing voor zzp'ers. Dit geldt als je in 2017 tussen 2.300 en 312.177 euro investeert in nieuwe of tweedehands bedrijfsmiddelen. Investeringen van minder dan 450 euro mag je niet meetellen.

Ook voor personenauto’s kun je geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgen, tenzij de personenauto bestemd is voor beroepsvervoer (bijvoorbeeld als taxi of als koeriersdienst).

Verder mag je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet toepassen op woonhuizen, grond en goederen die je verhuurt of in het buitenland gebruikt.

In 2017 is de KIA:

Totaal van je investeringen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

niet meer dan € 2.300

0%

€ 2.301 t/m € 56.192

28% van het investeringsbedrag

€ 56.193 t/m € 104.059

€ 15.734

€ 104.060 t/m € 312.176

€ 15.734 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 104.059

€ 312.177 en meer

0%

 

Betaal je omzetbelasting? Neem dan het bedrag zonder btw. Ook kun je de KIA alleen toepassen op het bedrag dat je daadwerkelijk betaald hebt en alleen als je het bedrijfsmiddel ook daadwerkelijk in gebruik hebt genomen.