Wat is een MKB-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst van je bedrijf. Je krijgt deze vrijstelling wanneer je ondernemer bent voor de Belastingdienst. Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde.

Deze vrijstelling voor het mkb is een percentage van de behaalde winst uit één of meerdere ondernemingen. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. Deze winst moet eerst verminderd worden met de ondernemersaftrek.

Let op: de mkb-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst van je bedrijf waardoor je minder belasting bent verschuldigd. Als je onderneming echter verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is deze vrijstelling dus nadelig voor je!