Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit betekent dat iemand of een onderneming in staat is om aan al zijn of haar geldelijke verplichtingen te voldoen. Je gebruikt solvabiliteit om een eerste idee te krijgen van de financiƫle gezondheid van je bedrijf. Je hebt een balans nodig om dit uit te rekenen.

Solvabiliteit is de verhouding tussen de waarde van de totale activa en het totale vreemd vermogen. Hieruit kan je opmaken in welke mate je onderneming bezittingen heeft staan tegenover de schulden. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage. Er zijn verschillende formules om het solvabiliteitspercentage te berekenen.

Wat is het solvabiliteitspercentage?

Wat is nu de betekenis van het solvabiliteitspercentage? Allereerst is het van belang om te begrijpen hoe dit berekent wordt. Allereerst deel je het eigen vermogen door het balanstotaal. Het eigen vermogen vind je onder passiva en het balanstotaal is het totaal van de passiva.

Als je deze getallen deelt en je komt bijvoorbeeld op 20 uit, dan betekent dit dat 20% van je bedrijf is gefinancierd door eigen vermogen. 80% van het bedrijf is dan dus gefinancierd door schulden. Dit wordt door banken een lage solvabiliteit genoemd. Als je een lening wilt krijgen dan heb je meestal een solvabiliteit van ongeveer 25% nodig.

Hoe bereken ik de solvabiliteit? 

Er zijn verschillende formules om de solvabiliteit te berekenen. Dit zijn de zogeheten solvabiliteit formules. Maar welke formule is nou het beste om te gebruiken? Je kan dit bepalen door te kijken naar de formule die gebruikelijk is in de sector waarin je organisatie actief is. Of je hanteert de formule die jouw kredietverstrekker (zoals de bank) als minimaal te behalen ratio vereist.

Deze ratio kan je vinden in de kredietovereenkomst. Een derde manier is om de formule te hanteren die jij (of de directie) van je organisatie als norm heeft gesteld. De uitkomsten van de solvabiliteit kunnen dan worden vergelijken met die van voorgaande jaren en met de gestelde norm. Hoe hoger de uitkomst, des te beter de solvabiliteit van de organisatie.

  • Formule 1: totale activa / vreemd vermogen * 100% of totaal vermogen / vreemd vermogen * 100
  • Formule 2: eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%
  • Formule 3: eigen vermogen / totaal vermogen * 100% of eigen vermogen / totaal activa * 100%

De meest gebruikte formule is formule drie. Je berekent dan het solvabiliteitspercentage door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. 

Wat is de solvabiliteitsratio?

De solvabiliteitsratio gebruik je om te kijken of je bedrijf financieel gezond is. Met een ratio wordt een kengetal bedoeld. Je berekent dan de ratio solvabiliteit door het het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. 

Als je deze getallen deelt en je komt bijvoorbeeld op 20 uit, dan is dit je solvabiliteitsratio. Dit wordt door banken een lage solvabiliteit genoemd. Als je een lening wilt krijgen dan heb je meestal een solvabiliteitsratio van ongeveer 25 nodig.