Wat is Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting (SBR) is een manier van gestandaardiseerd aanleveren van een aantal verplichte rapportages (zoals jaarrekeningen en belastingaangiften) aan de overheid.

De SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden (zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek) en banken.

Met SBR kunnen bedrijfsmatige rapportages gestandaardiseerd worden verzonden naar de verschillende ontvangers. Hierdoor hoef je niet voor elke rapportage dezelfde gegevens in te vullen maar zijn deze, na het labelen van de gegevens, al voor je ingevuld.

Als je SBR rapportages naar overheidspartijen wilt sturen, dan doe je dit via Digipoort. Berichten aan banken gaan niet via Digipoort maar via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening).