Wat zijn stortingen?

Een storting betekent in de boekhoudwereld een privé-storting. Dit is bij een onderneming een storting van of naar de privérekening. 

Bijvoorbeeld geld dat je stort vanaf een privérekening of goederen die vanuit je privévermogen in je onderneming inbrengt (auto, computer, etc.).
Als je een storting vanuit privé doet, stijgt het vermogen van je onderneming.  Privéstortingen vormen echter geen ondernemingswinst omdat het geen zakelijke inkomsten zijn.

Bij de fiscale winstberekening mag je deze daarom buiten beschouwing laten.