Wat is een subboek?

Een subboek vormt samen met het grootboek de basis van je boekhouding. In het grootboek worden voornamelijk alle 'hoofdposten' omschreven. Deze posten zijn te onderscheiden in balansposten en winst- en verliesrekeningposten.

Het subboek geeft een meer gedetailleerder overzicht van de mutaties. Je kunt daarbij denken aan:

  1. De betalingen en ontvangsten die hebben plaatsgevonden.
  2. Welke crediteuren en debiteuren heeft een bedrijf.
  3. Hoe zijn de vaste activa opgebouwd.

Je kunt dus als vuistregel het volgende hanteren: in het grootboek worden de grote lijnen aangegeven en in het subboek de details van de grote lijnen. In de boekhouding worden de volgende subboeken gebruikt: 

  • Bankboek
  • Kasboek
  • Verkoopboek
  • Inkoopboek
  • Voorraadboek