Wat is voorfactureren?

Voorfactureren is het sturen van een factuur nog voordat de dienst of product daadwerkelijk is geleverd. Je loopt hierbij dus niet het risico dat de afnemer de factuur niet gaat betalen. Je levert immers pas de product of dienst als de factuur betaald is. 

Aan voorfactureren kleeft ook een nadeel. Sommige klanten zijn niet bereid om vooraf te betalen, aangezien de kans op fraude aanwezig is. In dit digitale tijdperk kan het namelijk zo zijn dat goederen of diensten helemaal niet geleverd worden. Je kunt dus je klanten afschrikken indien je gaat werken op basis van voorfactureren. 

Een andere manier van factureren is daarom op basis van nafacturatie. De naam zegt het eigenlijk al. Je stuurt pas een factuur nadat de goederen of diensten zijn geleverd. Een grote voordeel hiervan is dat de klant eerder geneigd is om jouw product of dienst af te nemen.