Wat zijn afschrijvingskosten laptop?

Een laptop heeft te maken met afschrijvingskosten. De Belastingdienst ziet dit als investering indien het een waarde heeft van meer dan €450,-. Dit bedrag is exclusief btw. 

Een laptop gaat meerdere jaren mee. Om die reden mag je niet alle kosten in een jaar aftrekken. Je zal dit moeten afschrijven.

De meest gebruikte vorm van afschrijven is lineaire afschrijven. Je moet hierbij de volgende formule hanteren:

  • Aanschafkosten min de restwaarde, gedeeld door de levensduur

Door de bank genomen zet je de gemiddelde levensduur van een laptop op 5 jaar.