Voorbeeld van een resultatenrekening?

Voorbeeld van een resultatenrekening? Je kunt een resultatenrekening opstellen in een verticale dan wel een horizontale vorm. Gebruik je de verticale vorm dan vermeld je als eerste de omzet. 

 

Voorbeeld van een resultatenrekening


Daaronder staan de kosten en helemaal onderaan de winst. Men noemt dit ook wel een resultatenrekening in staffelvorm. 

Je kan er ook voor kiezen om de resultaten op te maken in horizontale vorm. Je maakt dan gebruik van 2 kolommen, net zoals bij de balans. Je vermeldt aan de ene kant de opbrengsten en aan de andere kant de kosten. Men noemt dit ook wel een resultatenrekening in scontrovorm

Een voorbeeld van een resultatenrekening