Voorbeeld winst- en verliesrekening

Voorbeeld van een winst- en verliesrekening? In het boekhoudprogramma van Ficsus.nl kun je heel eenvoudig een winst- en verliesrekening maken. Onderstaand een voorbeeld:

Voorbeeld van een winst- en verliesrekening

 

Voor vennootschappen is het verplicht om een jaarrekening en dus een winst- en verliesrekening op te stellen. Het vaststellen van de resultaten is best gecompliceerd. Dit komt omdat er rekening moet worden gehouden met de toekenning van kosten aan meerdere boekjaren, zoals afschrijvingskosten.

De winst- en verliesrekening kan een verticale of een horizontale vorm hebben. Bij de verticale vorm wordt als eerste de omzet genoemd. Daaronder komen de kosten en helemaal onderaan staat de winst. Dit wordt ook wel de staffelvorm genoemd.

Bij de horizontale winst- en verliesrekening is er (net als bij de balans) sprake van twee kolommen. Aan de ene kant staan de opbrengsten en aan de andere kant de kosten. Dit wordt ook wel de scontrovorm genoemd.

Voorbeeld winst en verliesrekening