Nieuwe regels voor zzp?

Wat zijn de nieuwe regels voor zzp? Wij selecteren er een aantal voor je. 


Factureren electronisch aanleveren 

Ben je leverancier van de Rijksoverheid dan ben je verplicht om je facturen electronisch aan te leveren. Deze nieuwe manier van factureren moet leiden tot sneller en foutloos betalen van je facturen. 

Jaarrekening digitaal deponeren

Het is in 2017 verplicht om je jaarrekening digitaal te deponeren bij de kamer van koophandel. Het is dan niet meer toegestaan om je jaarrekening op papier aan te leveren. 

Nieuwe wet in de zorg

Ook krijgt een zzp'er in de zorg te maken met een nieuwe wet, genaamd: Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet regelt wat er moet gebeuren indien een cliĆ«nt een klacht heeft over de geleverde dienst. Een zorgaanbieder moet zich daarnaast aansluiten bij een erkende geschilleninstantie. 

Pensioen opbouw in bv

Het is vanaf 2017 niet meer mogelijk om in je eigen bv pensioen op te bouwen. Je zal voor het eerder opgebouwde pensioen een keuze moeten maken wat je hiermee gaat doen. 

Minimumloon DGA

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) die binnen de WBSO-regeling als starter wordt aangemerkt, mag in de eerste drie jaar zijn salaris op het minimumloon stellen. Je krijgt dan meer ruimte om winst te maken en hierdoor te groeien. 

Oninbare facturen 

Is je factuur binnen 1 nog niet betaald, maar wel opeisbaar, dan kan je afgedragen btw terugvragen via je reguliere btw-aangifte. 

Verhoging percentage gemengde kosten 

Voor zzp'ers is het mogelijk om een percentage van de gemengde kosten af te trekken van de winst. Dit percentage wordt verhoogd van 73,5% naar 80%.