Wat is een VAR-verklaring?

De VAR- verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) is sinds 1 mei 2016 vervallen. Het was een document dat werd afgegeven door de Belastingdienst en daarin werd je status als zelfstandige vermeld.

 
De VAR gaf jou en je opdrachtgever duidelijkheid over wie de loonheffingen moet inhouden en afdragen over jouw inkomsten. Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door zzp modelovereenkomsten volgens de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) Deze overeenkomsten kun je vinden op www.zzpmodelovereenkomsten.nl.

In november 2016 werd besloten om de wet DBA uit te stellen tot 2018. Dit betekent dat je tot die tijd geen boete of naheffing krijgt als je niet volgens de wet DBA werkt.

Een VAR-verklaring voor 2014, 2015 en 2016 was geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving op 1 mei 2016 inging. Deze overgangsregeling gold voor alle VAR-verklaringen voor 2014 en 2015, zolang je hetzelfde werk deed onder dezelfde omstandigheden.