Welke verzekeringen zijn er voor zzp'ers?

Als zzp'er zal je willen weten welke verzekeringen er van belang zijn. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, is er geen sociaal vangnet.

Dit betekent dat als je als ondernemer niet kunt werken en je hebt niks geregeld, je geen inkomen hebt. Dit kan je voorkomen met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Daarnaast kan je financiele risico's zoveel mogelijk afdekken door goede maatregelen te treffen omtrent je pensioen en door een goede zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Welke verzekering je nodig hebt hangt helemaal af van jouw branche en de keuzes die je maakt. Voor de meest uitgebreide AOV ben je gemiddeld twee tot drie declarabele uren per maand aan het werk.

Er zijn verschillende tools, zoals deze van Interpolis, die je inzicht geven in welke arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste voor jou zou zijn.

De AOV-premie is volledig fiscaal verrekenbaar. Dit betekent dat de Belastingdienst tot 52% meebetaalt aan je premie. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering in geval van ziekte of een ongeval wordt uitgekeerd dan wordt deze uitkering gezien als vervangend inkomen en daarom wordt deze regulier belast.

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers dekt tijdens het werk het risico van het toebrengen van schade aan derden of aan goederen van derden. Wanneer je bijvoorbeeld de laptop van een opdrachtgever laat vallen of een camera van een opdrachtgever in het water laat vallen, dan ben je verzekerd met een Aansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Let op: een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit zakelijk aangegane risico's niet uit en vaak heb je dus ook nog een zakelijke AVB nodig naast je particuliere AVB.

Schade met of door een motorrijtuig is niet verzekerd en ook opzettelijk toegebrachte schade en schade aan een product of dienst die je geleverd hebt, valt buiten de verzekering.

Voor verschillende beroepen zoals voor accountants, architecten en makelaars bestaat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: deze dekt mogelijke vermogensschade. Als je goederen vervoert als beroep dan kan je ook gebruik maken van een vervoerders-aansprakelijkheidsverzekering. Voor zzp'ers in de bouw bestaat er een Construction All Risk (CAR) verzekering. Deze CAR-verzekering dekt schade aan bouwwerken in aanbouw.

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de hoogte van je omzet. Als zzp'er heb je geen personeel in dienst en dit scheelt al een stuk in de kosten van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Als je een beroep hebt met een laag risico-profiel dan kan je rekening houden met premies rond de 10 euro per maand.