Laptop op de balans?

Een laptop hoort op de balans in de linker kolom bij de bezittingen van het bedrijf . De bezittingen bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd.  Een laptop kan langer dan een jaar mee en valt daarom onder 'vaste activa'.

De investering in de laptop kan jaarlijks af geschreven worden. Dit worden 'afschrijvingskosten' genoemd. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Stel, je koopt een laptop van 1500 euro ex. btw. Je betaalt 21% btw (315 euro). Deze 315 euro kan je direct terugvragen met de btw-aangifte van het kwartaal waarin je de laptop hebt gekocht.

De 1500 euro boek je als investering (niet als kosten) en de laptop komt zo op de balans te staan voor een bedrag van 1500 euro. Stel, de restwaarde is 0 euro na vijf jaar. Je schrijft dan ieder jaar 20% van de laptop af: 300 euro per jaar.

Dit zijn afschrijvingskosten en betekent dat de waarde van de laptop ieder jaar met 300 euro vermindert, tot na vijf jaar de waarde 0 euro is en deze dus niet meer op je balans staat.

Let op: als je de laptop ook privé gebruikt dan is het zaak om te schatten wat de verhouding zakelijk gebruik / privégebruik is. Als je de laptop bijvoorbeeld voor 50% privé gebruikt en voor 50% voor werk, dan zijn er twee opties.

Of je verrekent het gelijk bij de aanschaf: de waarde van de laptop op de balans wordt dan 500 euro (af te schrijven in 5 jaar en dus 150 euro per jaar in plaats van 300 euro). Let dan ook op dat je van de btw ook 50% niet kan terugvragen.

Je kan er ook voor kiezen om de laptop in eerste instantie zakelijk te zien en elk jaar een correctie te maken voor het privégebruik.