Wat is een factuurstelsel?

Een factuurstelsel is een manier om je administratie in te richten. Je plaatst de opbrengsten en kosten op de resultatenrekening zodra een factuur is binnengekomen of verstuurd. Om die manier verwerk je de opbrengsten en kosten in de periode waarop ze betrekking hebben.  

De Belastingdienst onderschrijft het belang van een factuurstelsel. Lever je namelijk goederen en diensten aan ondernemers, dan ben je verplicht om een factuur te versturen en het factuurstelsel toe te passen voor het berekenen van de btw.  

Deze methode van je boekhouding inrichten gaat ervan uit dat je al geld verdient op de factuurdatum. Het voordeel hiervan is dat de hoogte van je winst- en verliesrekening niet afhangt van de betalingssnelheid van je klanten. 

Naast het factuurstelsel staat het kasstelsel. In het kasstelsel worden de uitgaven en opbrengsten verwerkt in de periode waarin je ze daadwerkelijk uitgeeft.